De Bouvier blaft een toontje lager.

Toegevoegd: maandag 02 november 2015, 16:25

Hoe wet BIBOB een einde maakt aan de prostitutie in de binnenstad...

Op basis van wet BIBOB wordt het aantal bordelen in de binnenstad drastisch teruggedrongen. In sommige gebieden moet de (illegale) prostitutie zelfs geheel verdwijnen. Een dolksteek voor de exploitanten. Een aantal van hen heeft zelfs recentelijk nog voor tonnen geïnvesteerd in uitbreiding op nieuwe locaties.

Advertentie

Advertentie

Casa Grande is niet meer...

Afgelopen week is de eerste klap uitgedeeld. De vergunning die eerder dit jaar was verleend aan Casa Grande, is na een negatief BIBOB-advies alsnog ingetrokken. Het pand is overgenomen door de gemeente. Investeerders komen van een koude kermis thuis. Zij kunnen fluiten naar hun geld.

Een emotionele reactie.

Eigenaresse en zelf ex-prostituee mevrouw B. Bouvrier (ook wel Bouvier genoemd) is woedend. Haar emotionele reactie: "Hoe halen ze het in hun botte hersens! Jarenlang heb ik mij het zweet in mijn bilnaad gewerkt om deze uitbreidingsdroom te verwezenlijken. Casa Grande is bedoeld voor de meer vermogende hoerenlopers. En deze weten Casa Grande dan ook goed te vinden! De eerste maand na opening hebben we ontzettend gepiekt! Zo konden we na een jaar de investering al terugverdiend hebben. Mijn makke is mijn boekhouding, maar ik ben goed voor mijn meisjes. Ik ben geen crimineel..." Mevrouw B. Bouvrier heeft inmiddels bezwaar aangetekend.

Wet BIBOB

De wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Bibob) is sinds 1 juni 2003 van kracht. De wet biedt gemeenten de mogelijkheid om bouw-, gebruiks- en exploitatievergunningen niet te verlenen of in te trekken als de aanvragers verdacht worden van betrokkenheid bij criminele activiteiten of geen afdoende verklaring kunnen geven voor de herkomst van de geldstromen in hun bedrijf.

Advertentie

Advertentie

AANWIJZING: 06- .. 86 .. ..